OBS De Ieveling | Het Veer 90 | 1633 HE Avenhorn
OV

Natuurlijk is er op "De Ieveling" een oudervereniging actief. De oudervereniging houdt zich bezig met alles wat voor de kinderen en ouders van belang kan zijn en vergadert ongeveer eens per vijf schoolweken. De vergaderingen worden bijgewoond door een lid van het onderwijzend personeel en een MR-lid om een zo optimaal mogelijke samenwerking te garanderen.

De oudervereniging is in de gelukkige positie dat elk lid van de oudervereniging gekoppeld kan worden aan een lesgroep, welke ook als zodanig aanspreekbaar is voor de ouders van de kinderen in die groep.

Voor informatie over de Oudervereniging kunt u een mail sturen naar ov@obsieveling.nl

 

 

Medezeggenschapsraad (MR)

Oud papier

Buitenschoolse opvang

Verlofformulier

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.