OBS De Ieveling | Het Veer 90 | 1633 HE Avenhorn
MR

De MR is een wettelijk orgaan, te vergelijken met de Ondernemingsraad in bedrijven. Dit betekent dat de MR wettelijk vastgestelde kaders heeft. De taak van een MR is het bestuur en beheer van een school te controleren en te adviseren. De MR van De Ieveling probeert hieraan meerwaarde te geven middels een goede communicatie met de ouders en het team. De MR vergadert bijna iedere maand, waarbij vooral de actuele ontwikkelingen en de lopende zaken op school worden behandeld. Het doel hiervan is het bevorderen van de kwaliteit van de school en het bieden van rust en stabiliteit aan de kinderen.

De MR publiceert haar stukken op de mededelingenborden bij de ingangen van de school. Maar..., zoals u wellicht zult verwachten heeft de MR een zwijgplicht, onder meer voor alle zaken waar de privacy van een persoon in het geding is.

De MR van De Ieveling gaat hier zeer zorgvuldig mee om. Dit kan betekenen dat u, op het prikbord bij de deur, niet het verslag van een hele vergadering is gepubliceerd. Wij gaan ervan uit dat u hiervoor begrip heeft.

Is de MR iets voor U?

De MR is nergens zonder de inzet van ouders die op het bestuurlijke vlak mee willen denken en doen. Een vereiste hiervoor is niet op de eerste plaats bestuurlijke ervaring, maar veeleer het besef dat inbreng van ouders en team in het belang is van de school in het geheel en onze kinderen in het bijzonder.

Deelname aan de MR kost niet veel tijd. Normaal gesproken niet meer dan 8 avonden per jaar. Misschien hebt u nog nooit stilgestaan bij deelname aan de MR. Doe dat dan nu. Informeer bijvoorbeeld eens bij een van de huidige MR-leden wat het is om mee te bouwen aan een goede school. Uw inbreng wordt zeer op prijs gesteld.

Het emailadres van de MR is: mr@obsieveling.nl

 

Medezeggenschapsraad (MR)

Oud papier

Buitenschoolse opvang

Verlofformulier

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.