OBS De Ieveling | Het Veer 90 | 1633 HE Avenhorn
Oud papier

Om de ouderbijdrage laag te houden wordt twee maal per maand met vrijwillige ouderhulp oud-papier opgehaald. Twee keer per jaar wordt er een rooster voor deze hulp opgesteld zodat u op tijd weet wanneer u aan de beurt bent. De ervaring leert dat u op deze manier maar 1 keer in de 3 jaar aan de beurt bent. U krijgt daartoe ruim van te voren een uitnodiging. 

 

“De spelregels"
 
1. U zorgt zelf voor vervanging
Het zelf regelen van vervanging  geldt eveneens voor noodgevallen (ziekte e.d.). Graag in dit soort gevallen z.s.m na de ruiling dit doorgeven aan de coördinator.
2. De minimum leeftijd bedraagt 18 jaar
3. Het ophalen is geen mannenklus
 
 
Wees op tijd aanwezig 8:25 uur. Na 3 uur is het ophalen in de regel afgelopen.

 

De coördinator van het oud papier is Dennis Laan van de Oudervereniging.

Heeft u vragen, dan kunt u Dennis bereiken via: dennis-laan@hotmail.com 

 

Klik voor meer informatie over het ophalen van het oud papier op:

Link brief oud papier 

Medezeggenschapsraad (MR)

Oud papier

Buitenschoolse opvang

Verlofformulier

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.