panerai watches replicas Basisschool de Ieveling

OBS De Ieveling in Avenhorn is een plek waar dromen uitkomen. Kinderen leren er met plezier binnen thema's die aansluiten op hun belevingswereld.

Lees meer

Over ons

Wij bieden een veilige, uitdagende en stimulerende schoolomgeving, waarin onze kinderen worden voorbereid op de toekomst. Respect en positiviteit vinden wij erg belangrijk.

Na acht jaar Ieveling is uw kind voorbereid op het vervolgonderwijs. We willen dat zij met veel plezier terugkijken op de mooie leermomenten en de fijne tijd samen!

Schooltijden

Op onze school werken met een continurooster met vijf gelijke dagen.

Dat betekent dat we elke open zijn van 8.30 tot 14.00.

 

We lunchen gezellig met de kinderen op school. 

 

Ons onderwijs

De Ieveling, in het nieuwe kindcentrum De Droomgaard, is een plek om te dromen, te groeien en te ontdekken. Met inspirerende leerpleinen en een prachtig buitenplein worden kinderen begeleid om te kunnen worden wat ze willen.

Vorming en ontwikkeling

Persoonsontwikkeling van kinderen staat centraal op De Ieveling, evenals het verwerven van kennis en vaardigheden.

Vierkeerwijzer

Vierkeerwijzer is een manier van werken waarbij wordt aangesloten bij de talenten/intelligenties van kinderen om zo betrokkenheid en plezierbeleving te genereren. 

Lees meer

Ateliers

In de Droomgaard werken wij met verschillende ateliers. In deze ateliers komen kinderen in aanraking met onder andere muziek, handvaardigheid, natuur, techniek en ICT.

Mede- eigenaarschap

De leerkracht maakt de juiste keuzes t.a.v. instructies en aanbod. Binnen gestelde kaders mogen onze kinderen zelf keuzes maken, ontdekken wie ze willen & kunnen zijn en talenten & passies verder ontwikkelen.

Vreedzame school

De Ieveling is een Vreedzame school. Door het creëren van een veilige omgeving voor de kinderen met rust, structuur en duidelijke afspraken zorgen wij voor geborgenheid. 

Lees meer

Samen

De Ieveling staat met kinderen, medewerkers, ouders en partners in verbinding en zorgt ervoor dat kinderen gezien worden. Waar kinderen samen spelen en lerend spelen.

Wij zijn Allure

 Een onderwijsinstelling in West-Friesland, met 15 openbare basisscholen in de gemeenten Medemblik, Koggenland en Opmeer. Wij leren van en met elkaar, werken vanuit vertrouwen en we geven elkaar ruimte binnen kaders. 

Wij zijn nieuwsgierig naar onszelf en de ander.

Kracht van openbaar onderwijs

Openbare scholen zijn de scholen van de toekomst. Wij geloven in elkaar en in vooruitkijken. Het maakt niet uit waar je vandaan komt. Samen vormen we de maatschappij. Voel je vrij, wees gelijk en ontmoet elkaar op de openbare school.